Hygienické zásady

V šatni, alebo prezliekárni určenej k prezliekaniu, kŕmeniu a odpočinku, udržujeme okolo seba sucho, poriadok a čistotu. Do priestorov bazénu vstupujeme v plavkách až po dôkladnej hygienickej očiste. Tú prevádzame nahí, až po použití WC. Taktiež dôkladne vyperieme plavky mydlom. Matky počas gynekologických ochorení nesmú vstupovať do bazéna. Deti je nutné taktiež poriadne osprchovať pred vstupom do bazéna. V prípade použitia WC v priebehu výcviku je nutné opät vykonať osobnú hygienu. Používame vlastné hygienické prostriedky v nerozbitných obaloch. Až po umytí si obliekame čisté plavky. Detské plienky ( pre väcšie deti plavky ) musia mať priliehavé gumičky okolo nožiciek. Pokiaľ sa budeme potápať, vlasy je potrebné umyť šampónom, alebo použiť plaveckú čiapku. Nočníky je nutné po použití vyliať do WC, umyť mydlom a vrátiť na pôvodné miesto. Po ukončení lekcie seba a svoje dieťatko osprchujeme a dôkladne osušíme, hlavne vlasy a uši. Po osušení natierame telíčko dieťatka vhodným telovým mliekom, alebo olejčekom.

Zdravotné zásady

Odporúčam oboznámiť vášho detského lekára so zámermi plávania a vyžiadať si potvrdenie, že dieťa môže kurzy navštevovať. Do kolektívu nesmieme vodiť deti choré a taktiež Vy sami musíte byť úplne zdravý. Plávať môžu deti, ktoré netrpia žiadnymi závažnými poruchami vnútorných orgánov, nemajú žiadne kožné a nosné ťažkosti. Zápalu stredného ucha v dôsledku potápania sa nemusíte obávať. Je lekársky potvrdené, že pri riadnej starostlivosti zápal stredného ucha nehrozí. Dôležité je ušká riadne vysušiť a dodržať polhodinový aklimatizačný pobyt v priestoroch bazéna.

Obecné pravidlá

Kurzy sú určené pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pokročilosti a psychomotorického vývoja. Výcvik vykonáva odborný inštruktor plávania dojčiat a plávania na základe spolupráce s rodičmi. Do vody vstupuje len jeden z rodičov spolu z dieťatkom. Za bezpečnosť dieťatka zodpovedá rodič dieťatka. Odo dňa, keď sa rozhodnete plávať z dieťatkom, je nutné postupne dieťa otužovať tak, aby bolo pripravené na teplotu vody pri výcviku. Na lekcie je nutné chodiť včas. Kľudný priebeh má vplyv na lepšiu spoluprácu dieťatka pri výcviku. Program a denný režim je potrebné zorganizovať tak, aby pred plávaním bolo dieťa odpočinuté a nebolo hladné.

Prečo plávať?

Zmyslom kurzu plávania dojčiat a batoliat nie je naučiť deti plávať plaveckými spôsobmi. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči, má z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča radosť. Deti sa učia základným plaveckým vedomostiam: splývať, vydychovať do vody, s úsmevom sa potápať. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode. Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami.


Ste na správnom mieste?

>Kniha návštev<

>Riekanky a pesničky<Stránku už navštívilo 206786 ľudí.
Stránku si práve čítajú: 0.


Oznamy

CENA KURZU NOVÁKY - 70€ !!!

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Nový kurz začína 06.05.2024

Nováky - Nový kurz začína 02.05.2024


Nováky - plávanie pre deti od 6- 15 rokov, zdokonalovanie plaveckých štýlov

Partneri

Detské centrum Partizánske