Prevádzkový poriadok


Nemocnica Bojnice

Vypracovala Tatiana Stehlíková

Predmet činnosti

Plávanie kojencov, batoliat a detí predškolského veku.

Organizačné zásady

Pláva sa v pondelok a v stredu v popoludňajších hodinách. Lekcia trvá 30 minút. Jeden kurz obsahuje 10 lekcií. Každý záujemca o kurz plávania kojencov a batoliat musí podať prihlášku do kurzu, ktorá obsahuje: Údaje o dieťati a rodičovi, meno ošetrujúceho pediatra, zdravotný stav dieťaťa, na čo sa prípadne dieťa lieči a súhlas pediatra so zaradením do kurzu.

Hygienické zásady

V šatni alebo v prezliekarni určenej na prezliekanie, kŕmenie a na odpočinok udržujte okolo seba sucho, poriadok a čistotu.
Do priestoru bazénu vstupujeme v plavkách

až po dôkladnej hygienickej očiste.

Dôkladnú hygienickú očistu prevádzame nahí, až po použití WC. Taktiež dôkladne vyperieme plavky mydlom. Matky počas gynekologických ochorení nesmú vstupovať do bazéna. Deťom je nutné vysprchovať zadoček a umyť mydlom. Používame vlastné hygienické prostriedky v nerozbitných obaloch. Detské plavky musia mať priliehavé gumičky okolo nožičiek. Pokiaľ sa budeme potápať, vlasy je potrebné umyť šampónom alebo použiť plaveckú čiapku. Nočníky je potrebné po použití vyliať do WC a umyť. Použité detské plienky a tampóniky z uší zahodiť do smetného koša.

Bezpečnostné zásady:

Deti sa nesmú samovoľne pohybovať v priestoroch bazéna. V prípade vzdialenia sa rodiča na WC, do sprchy alebo s nočníkom je nutné zabezpečiť si vzájomné opatrovanie detí iným rodičom. V priestoroch sa pohybujeme pomaly, opatrne otvárame a zatvárame dvere, dávame pozor pri pohybe na šmykľavých podlahách a na reguláciu vody v sprchách.

Zaraďovanie do kurzu

Deti sú rozdelené podľa veku, pokročilosti a psychomotorického vývoja.

Obsah kurzu

Lekcia sa delí na rozplávanie, hlavnú časť a vyplávanie.

Prostredie

Pláva sa v priestoroch Nemocnice Bojnice - rehabilitačný bazén. Voda je vyhriata na 30-33 °C. Teplota vzduchu by sa mala pohybovať o 1 až 3 °C vyššie ako je teplota vody. Voľný chlór by mal byť od 0,1 - 0,3 mg/l. Viazaný chlór by mal byť čo najnižší a nemal by prekračovať hodnotu 0,3 mg/l.MŠ Partizánske, m. č. Šípok

Vypracovala Tatiana Stehlíková

Predmet činnosti

Plávanie kojencov, batoliat a detí predškolského veku.

Organizačné zásady

Pláva sa v pondelok a stredu v dopoludňajších hodinách. Lekcia trvá 30 minút. Jeden kurz obsahuje 10 lekcií. Každý záujemca o kurz plávania kojencov a batoliat musí podať prihlášku do kurzu, ktorá obsahuje: Údaje o dieťati a rodičovi, meno ošetrujúceho pediatra, zdravotný stav dieťaťa, na čo sa prípadne dieťa lieči a súhlas pediatra so zaradením do kurzu.

Hygienické zásady

V šatni alebo v prezliekarni určenej na prezliekanie, kŕmenie a na odpočinok udržujte okolo seba sucho, poriadok a čistotu.
Do priestoru bazénu vstupujeme v plavkách

až po dôkladnej hygienickej očiste.

Dôkladnú hygienickú očistu prevádzame nahí, až po použití WC. Taktiež dôkladne vyperieme plavky mydlom. Matky počas gynekologických ochorení nesmú vstupovať do bazéna. Deťom je nutné vysprchovať zadoček a umyť mydlom. Používame vlastné hygienické prostriedky v nerozbitných obaloch. Detské plavky musia mať priliehavé gumičky okolo nožičiek. Pokiaľ sa budeme potápať, vlasy je potrebné umyť šampónom alebo použiť plaveckú čiapku. Nočníky je potrebné po použití vyliať do WC a umyť. Použité detské plienky a tampóniky z uší zahodiť do smetného koša.

Bezpečnostné zásady:

Deti sa nesmú samovoľne pohybovať v priestoroch bazéna. V prípade vzdialenia sa rodiča na WC, do sprchy alebo s nočníkom je nutné zabezpečiť si vzájomné opatrovanie detí iným rodičom. V priestoroch sa pohybujeme pomaly, opatrne otvárame a zatvárame dvere, dávame pozor pri pohybe na šmykľavých podlahách a na reguláciu vody v sprchách.

Zaraďovanie do kurzu

Deti sú rozdelené podľa veku, pokročilosti a psychomotorického vývoja.

Obsah kurzu

Lekcia sa delí na rozplávanie, hlavnú časť a vyplávanie.

Prostredie

Pláva sa v priestoroch MŠ Partizánske, m. č. Šípok. Voda je vyhriata na 30-33 °C. Teplota vzduchu by sa mala pohybovať o 1 až 3 °C vyššie ako je teplota vody. Voľný chlór by mal byť od 0,1 - 0,3 mg/l. Viazaný chlór by mal byť čo najnižší a nemal by prekračovať hodnotu 0,3 mg/l.

>Kniha návštev<

>Riekanky a pesničky<Stránku už navštívilo 206783 ľudí.
Stránku si práve čítajú: 0.


Oznamy

CENA KURZU NOVÁKY - 70€ !!!

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Nový kurz začína 06.05.2024

Nováky - Nový kurz začína 02.05.2024


Nováky - plávanie pre deti od 6- 15 rokov, zdokonalovanie plaveckých štýlov

Partneri

Detské centrum Partizánske